NFZ

Nasza wiedza i doświadczenie pozwala zaoferować Państwu pomoc przy przygotowaniu dokumentacji oferty do kontraktowania.

Ponadto w ramach miesięcznych usług rozliczania z NFZ oferujemy między innymi:


Dodatkowo w ramach obsługi SZOI:

 

Zobowiązujemy się zachować pełną poufność wszystkich informacji oraz danych w całym okresie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.